Članstvo u AMORC-u

 

Preduvjet za članstvo je vrlo jednostavan. Trebali biste imati interesa za mistiku, višu mudrost o povezanostima između čovjeka, prirode i Kozmosa, kao i iskrenu želju za krenuti putem samospoznaje.

 

Spoznaj samoga sebe...

 

Zakonski preduvjet svakako je punoljetnost. Ali članstvo je moguće i za maloljetnike s napunjenih 16 godina, uz suglasnost roditelja. 

 

Nakon što ste ispunili "Zamolbu za prijem u Vanjski Krug" (skinuti ovdje: http://amorc.hr/images/Zamolba_za_prijem.pdf), te ju vlastoručno potpisali, potrebno je istu poslati poštom na našu adresu: AMORC, Razvorska 4, 10000 Zagreb. Uz to, potrebno je uplatiti jednokratnu upisninu (30 eura) i barem jednu mjesečnu članarinu (20 eura). Dakle, upisnina u iznosu od 30 eura je jednokratna i plaća se samo na početku studija, a članarina iznosi 20 eura mjesečno.

 

 

Članarina

 

Često se postavlja pitanje: Zašto moraju postojati članarine ako se radi o širenju i održavanju misaonog blaga Reda Ruže i Križa? Može li se to uopće platiti novcem?

 

Neki ljudi su spremni potrošiti neograničene svote za svoje vlastite osobne fantazije, ali baš nemaju osjećaja za vrednovanje rada drugih. Ponekad prevladava mišljenje da se takve stvari ne moraju plaćati. Za duhovne stvari ne može se tražiti novac! Ako se malo bolje razmisli, može se razumjeti da je jednoj mističnoj Udruzi, kao što je to AMORC, s tako mnogostranim sustavom, potreban i vanjski red, kako bi se smisleno moglo prilagoditi datim okolnostima. Budući da je Red striktno neovisan o religiji i politici, do čega posebno drži, on se održava samo članarinama i dobrovoljnim prilozima članova. Tako svaki član svojom članarinom doprinosi tom održavanju. 

 

Članarine Starog i mističnog Reda Ruže i Križa služe također i za održavanje niza aktivnosti koje propisuju pravila i na koja obvezuje predaja. Pored osnovne namjene za održavanje organizacije i širenje studijskog materijala, one su i temelj u smislu mistične osnove svega postojećeg.

 

 

Prestanak članstva

 

Članstvo u Starom i Mističnom Redu Ruže i Križa, AMORC može prestati krajem nekog mjeseca bez navođenja razloga. Potrebno je najkasnije do 15. u tom mjesecu AMORC-Administraciji preporučeno uputiti pisanu zamolbu za isključenjem. Istovremeno treba najkasnije do kraja tog mjeseca vratiti posuđeni studijski materijal.

 

 

Zajedničko članstvo

 

AMORC-studij nije zatvoren prema vanjskom svijetu. Zajedništvo s drugima obogaćuje i važno je, i valja ga njegovati, kao i vrijeme u kojemu se student potpuno posvećuje vlastitom studiranju i naporima za postizanje svog cilja. Tako je moguće zajednički koračati putem Ruže i Križa u takozvanom zajedničkom članstvu. Ovaj oblik članstva uključuje životnog partnera, bližu rodbinu ili obitelj. Želite li podrobnije informacije o tome, molimo Vas pišite nam.

 

 

Predavanje Rijeka 

 

 

 

Zaštita privatnosti

 

 

Pravila zaštite osobnih podataka

 

 

1. Opće informacije

Ova Pravila zaštite privatnosti (dalje: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Udruga Stari i mistični Red Ruže i Križa, AMORC, Razvorska 4, OIB 80940930163 (dalje: “Udruga“) obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.amorc.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

2. Način i svrhe obrade osobnih podataka

Promotivne poruke                                                          

Pristup internetskoj stranici www.amorc.hr  je slobodan i ne zahtijeva registraciju. Ukoliko želite primati naš newsletter, možete odabrati jednostavnu prijavu vašom e-mail adresom u web obrazac, bez potrebe registracije. U svakom trenutku možete odustati od primanja newslettera, tako da kliknete na "ODJAVA" u primljenom newsletteru.

3. Primatelji osobnih podataka

Udruga će vaše osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudovima).

4. Zaštita osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup Vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne za vođenje evidencije o članstvu u Udruzi, kao i slanje informativnih materijala interesentima. 

5. Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjeve, pritužbe ili upite, koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka, možete uputiti na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sukladno važećim zakonskim propisima, kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, svaki upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana nakon zaprimanja.

Službenik za zaštitu podataka

Stari i mistični Red Ruže i Križa, AMORC
Razvorska 4
HR - 10000 Zagreb
tel./fax. 01/3648-749
mob. 098/647-074
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U slučaju promjena ovih Pravila obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

Ova Pravila su zadnji put izmijenjena 21.5.2018. godine.

egzil

 

Skriveni svijet numinoznog

 

Ono numinozno jest esencija koja sačinjava izvorište svih vidljivih i opipljivih manifestacija. Ovu realnost iza stvari ne možemo obuhvatiti našim vanjskim osjetilima. Čovjek može iskusiti tu višu razinu realnosti samo kroz iskustvo, tako da se unutarnje harmonično uskladi s njome. Uspije li nam to, onda je mišljenje prestalo sa svojim radom i miruje. Ono unutarnje je uzdignuto i potpuno obuhvaćeno Bogom u toj savršenoj tišini. Sav Bitak se razvedrio.

 

 

Pokušajmo osloboditi se uobičajenih, prema van usmjerenih identifikacija, odnosno proširiti te identifikacije – van našeg tijela, naših osjećaja i našeg razuma. Pokušajmo proširiti svoj vidik sve do van granica zemaljskog egzila i bavimo se svijetom numinoznog.

Nodin se u 8. stoljeću poslije Krista osvrće na temu filozofske prirode, koja sažima sve probleme ljudske egzistencije, kao i relativnog materijalnog svijeta u kojemu se čovjek razvija. Sama tematika svodi se na starogrčkog filozofa Empedokla. Mističar Nodin je kod pripadnika Ruže i Križa poznat po svojoj definiciji zakona o manifestaciji NOUS-a u oživljenoj i neoživljenoj materiji. U jednom od svojih manuskripta on piše:

„Čovjek je u stanju egzila, neosjetljiv za Noumena Božanske Realnosti. Za vrijeme trajanja njegove inkarnacije, njegova svijest podvrgnuta je fenomenima zemaljske aktualnosti.“

Ovaj iskaz htjeli bismo pobliže promotriti kako bismo se približili njegovomu mističnom značenju. Kao i mnogi izrazi Nodina, riječ „noumenon“ grčkog je porijekla. Noumena su – doslovno prevedeno – stvari same po sebi. U filozofskom smislu Noumenon znači ono osmišljeno. U mističnom smislu trebalo bi se možda bolje govoriti o spoznatom, dobro znajući da u hebrejskom, biblijskom jeziku, spoznavanje otprilike znači sjedinjavanje. Etimologija riječi reflektira na kraju NOUS (grč. duh). Također je grčka riječ i „noein“ (misliti u smislu spoznaje). Izraz „noumenon“ se u pravilu upotrebljava kao suprotnost pojmu fenomen (odnosno „phainomenon“).

 

 

TAMO GDJE BOGOVI PREBIVAJU

Platon, učenik Sokrata, taj pojam prvi put je upotrijebio u 5. stoljeću prije Krista u filozofskom smislu, a na koji se odnose također i učenja pripadnika Ruže i Križa. Platon reče: Noumenon jest ono što je raspoznatljivo povezano duhom, u suprotnosti s onime što se okom gleda. Platon je time označio onu esenciju koja je, prema njegovomu gledištu, izvorište svih vidljivih i opipljivih manifestacija u pojavnom svijetu. Platon je sve materijalne stvari i svako živo biće promatrao kao zemaljski izraz nematerijalnog Noumenon. Za njega su Sunce, planeti, oceani, brda – sve stvari i živa bića – bili materijalizacije jedne noumenalne realnosti. Ta realnost iza svih stvari nije se mogla obuhvatiti vanjskim osjetilima. Cilj svih mističnih traganja za Platona se sastojao u tome „da se uzdigne u svijet Noumena, i to do tamo gdje bogovi prebivaju“, kao što se sam izrazio. Ovaj simbolični iskaz odaje prekrasan utisak o značenju koje je Platon dodjeljivao spiritualnosti.

U terminologiji pripadnika Ruže i Križa, riječ Noumenon upotrebljavamo vrlo rijetko. Uzmemo li u obzir taj pojam prema našim učenjima, onda Noumena odgovaraju onim visokim snagama koje titraju u prostoru i svim materijalnim oblicima, bili oni oživljeni ili ne. To opet znači da noumenalna realnost svih materijalnih manifestacija nije ništa drugo nego njihova čista titrajna priroda. Ovdje se radi o vezi pozitivnih i negativnih titraja i nematerijalne razine, čije je porijeklo u Eteru, u Atziluthu, ili kako god se ta razina nazivala.

Nije nam moguće tu titrajuću esenciju kao takvu osjetilno opažati jer je ona nematerijalna. Prema tome, naša unutarnja osjetila niti naše subjektivne sposobnosti ne dopuštaju raspoznati Noumena. Zašto je to tako? Mi opažamo tzv. vanjski svijet samo uz pomoć osjetilnih organa i interpretiramo ta opažanja na osnovi misaonih i djelujućih struktura. Tako živimo u svijetu osjetilnih iluzija i ne možemo spoznati istinsku prirodu naše zemaljske okoline. Stoga veliki mističar Jakob Böhme kaže:

 

SVIJET JE ILUZIJA

Za bolje razumijevanje ovog apstraktnog iskaza sagledat ćemo nekoliko primjera: promatramo li okoliš, vidimo nebo, drveće, polja, životinje i sve druge pripadajuće pojave. One za nas imaju opipljivu realnost jer je njihova materijalna egzistencija nedvojbena. To što ih na taj način opažamo, počiva na osjetilnim utiscima koje one izazivaju u našoj svijesti. Ne možemo, dakle, reći što je stvarno izvan nas ili što je titrajna esencija. Tako potpuno ignoriramo noumenalnu prirodu nekoga kamena, drveta ili ptice. Ono što mi o njima znamo, ograničuje se samo na mentalnu interpretaciju našeg osjetilnog opažanja. Isto tako se odvija sa zvukovima koje čujemo tijekom dana jer nam nije moguće raspoznati što su oni kao Noumena. Nismo sposobni raspoznati drugo osim da oni postoje u apsolutnom.

Ništa ne znamo o stvarnoj prirodi nekog zvuka. Jedina predodžba koju imamo o tome, ograničuje se na zvuk kojeg opaža naše uho. Tako je to i s predmetima. Činjenica da dotičemo neki predmet, ne dopušta nam raspoznati njegovu istinsku stvarnost, već samo njegove vanjske aspekte. To odgovarajuće vrijedi za miris, okus, dakle za osjetilna opažanja svih pojavnosti. Jer sve ono što se nalazi iza uzroka osjetilnog opažanja, nadilazi osjetilni utisak kojeg opaža naša svijest i onda ga interpretira.

 

 

 

Nastavlja se...

 

 

Novo kimijsko vjenčanje

Christiana Rosenkreutza

1616.-2016.

 

 

manifestcoverInspiriran trećim povijesnim Manifestom Ruže i Križa, prije četiristo godina izdanim „Kimijskim vjenčanjem Christiana Rosenkreutza“, aktualni šesti Manifest pripadnika Ruže i Križa vodi kroz alkemijski san u smjeru vizije o jednom boljem svijetu. Tko još nije sanjao o svijetu koji bi, iako nije potpun, mogao barem biti bolji, gdje bi svatko mogao dobro živjeti, u kojoj god zemlji ili mjestu živio. Ako mi stvarno želimo, ovaj san može postati stvarnost. Naravno, preduvjet za to jest da mi odgovarajuće postupamo, kako na individualnoj, tako i na kolektivnoj razini. Četiristo godina nakon izdavanja „Kimijskog vjenčanja Christiana Rosenkreutza“, ovo „Novo vjenčanje“ istovremeno je i poruka nade, kao i poziv da danas sebi predstavimo što može biti čovjek sutrašnjice.

 

 

NOVO KIMIJSKO VJENČANJE CHRISTIANA ROSENKREUTZA (PDF)