CILJ REDA

 

Cilj Reda je upoznati ljude sa zakonitostima Kozmosa. Zahvaljujući tim spoznajama postiže se čvrstina, ustrajnost i postojanost u svakodnevnom životu. Može se postići i unutarnji mir i uravnoteženost. Čovjek sve više i više postaje kreativan i stvaralački djelotvoran. Tako se postiže ovladavanje pojedinim životnim područjima, kao i spoznaja svojih obveza prema samome sebi, svojim bližnjima i Kozmosu.

AMORC je inicijacijski Red. Što to znači? - Inicijacija je poput nekog duhovnoga ključa, koji studente priprema za sljedeće pouke, a nalazi se na početku svakog perioda studija. Inicijacije su važan sastavni dio studija, kao i rad na simbolima. Kao treće, ovdje pripadaju i rituali.

SIMBOLI nisu samo izražajno sredstvo za stvari, činjenice i povezanosti, koje se ne mogu obuhvatiti samo riječima, nego su i putokaz ka našoj nutrini. Kako bismo to i praktično ostvarili, nudi se ritualni rad.

 

RITUALI

TemplU smislu pripadnosti Redu Ruže i Križa, rituali izvanjski prikazuju unutarnje procese koji se odvijaju u čovjeku, u prirodi i u Kozmosu. Oni pojašnjavaju određene zakonitosti i principe, i tako pomažu uspostavljanju izjednačenosti sa stvaralačkim i graditeljskim snagama bitka. Rituali pripadnika Reda Ruže i Križa pomažu svjesno doživjeti sjedinjenje s vlastitom višom osobnošću i s Bogom, kako bismo na trenutak bili u suglasju s višom razinom postojanja.

 

CILJ UČENJA

Cilj učenja Reda Ruže i Križa, AMORC je dovesti svoje studente do Većeg Svjetla, do Kozmičke Svijesti.

Stari i mistični Red Ruže i Križa nije niti samostan, niti nešto odvojeno ili strano svijetu.

Ovaj Red je udruženje istomišljenika koji zajednički uče i primjenjuju praktičnu mistiku. Netko se može zapitati: Zar čovjek ne bi mogao i sam naučiti mistiku? No nije poznato da je ikome uspjelo prakticirati višu mistiku i dosegnuti viši oblik svijesti, a da nije posegnuo za iskustvima i savjetima drugih. U samom Redu mogu se razmjenjivati iskustva s drugim studentima, te postavljati pitanja u vezi praktičnog rada i vježbi studijskom kolegiju, koji zatim daje odgovarajući individualni odgovor.

U redovnom tijeku studija postoji mogućnost sudjelovanja na zajedničkim ritualima i ceremonijama. Tim zajedničkim simboličnim radnjama, koje djeluju izravno na podsvijest, može se zajednički mnogo više postići, nego što je to moguće svakome pojedinačno.

Put duhovnog razvoja je vrlo dugi put koji ne poznaje prečace. Za sazrijevanje vlastite osobnosti prijeko su potrebna iskustva i temeljit razvoj, bez kojih nije moguć pravi napredak.

Tko se nepripremljen ili prebrzo otvori drugoj realnosti, nezaštićen se izlaže prejakim, ali i razarajućim silama koje su van njega samog. Prokušani sustav poučavanja i duhovna potpora Reda sprječavaju to već u samom početku.

AMORC nije niti konfesionalno niti politički vezan. Studij nije u suprotnosti s konfesijama, vjeroispovijestima i svjetonazorima. Primanje u Red se obavlja neovisno o spolu, rasi, religiji, obrazovanju ili društvenom statusu.

 

 

 

"Tko stremeći se trudi,
toga možemo spasiti."

Johann Wolfgang von Goethe