Članstvo u AMORC-u

 

Preduvjet za članstvo je vrlo jednostavan. Trebali biste imati interesa za mistiku, višu mudrost o povezanostima između čovjeka, prirode i Kozmosa, kao i iskrenu želju za krenuti putem samospoznaje.

 

Spoznaj samoga sebe...

 

Zakonski preduvjet svakako je punoljetnost. Ali članstvo je moguće i za maloljetnike s napunjenih 16 godina, uz suglasnost roditelja. 

 

Nakon što ste ispunili "Zamolbu za prijem u Vanjski Krug" (skinuti ovdje: http://amorc.hr/images/Zamolba_za_prijem.pdf), te ju vlastoručno potpisali, potrebno je istu poslati poštom na našu adresu: AMORC, Razvorska 4, 10000 Zagreb. Uz to, potrebno je uplatiti jednokratnu upisninu (30 eura) i barem jednu mjesečnu članarinu (20 eura). Dakle, upisnina u iznosu od 30 eura je jednokratna i plaća se samo na početku studija, a članarina iznosi 20 eura mjesečno.

 

 

Članarina

 

Često se postavlja pitanje: Zašto moraju postojati članarine ako se radi o širenju i održavanju misaonog blaga Reda Ruže i Križa? Može li se to uopće platiti novcem?

 

Neki ljudi su spremni potrošiti neograničene svote za svoje vlastite osobne fantazije, ali baš nemaju osjećaja za vrednovanje rada drugih. Ponekad prevladava mišljenje da se takve stvari ne moraju plaćati. Za duhovne stvari ne može se tražiti novac! Ako se malo bolje razmisli, može se razumjeti da je jednoj mističnoj Udruzi, kao što je to AMORC, s tako mnogostranim sustavom, potreban i vanjski red, kako bi se smisleno moglo prilagoditi datim okolnostima. Budući da je Red striktno neovisan o religiji i politici, do čega posebno drži, on se održava samo članarinama i dobrovoljnim prilozima članova. Tako svaki član svojom članarinom doprinosi tom održavanju. 

 

Članarine Starog i mističnog Reda Ruže i Križa služe također i za održavanje niza aktivnosti koje propisuju pravila i na koja obvezuje predaja. Pored osnovne namjene za održavanje organizacije i širenje studijskog materijala, one su i temelj u smislu mistične osnove svega postojećeg.

 

 

Prestanak članstva

 

Članstvo u Starom i Mističnom Redu Ruže i Križa, AMORC može prestati krajem nekog mjeseca bez navođenja razloga. Potrebno je najkasnije do 15. u tom mjesecu AMORC-Administraciji preporučeno uputiti pisanu zamolbu za isključenjem. Istovremeno treba najkasnije do kraja tog mjeseca vratiti posuđeni studijski materijal.

 

 

Zajedničko članstvo

 

AMORC-studij nije zatvoren prema vanjskom svijetu. Zajedništvo s drugima obogaćuje i važno je, i valja ga njegovati, kao i vrijeme u kojemu se student potpuno posvećuje vlastitom studiranju i naporima za postizanje svog cilja. Tako je moguće zajednički koračati putem Ruže i Križa u takozvanom zajedničkom članstvu. Ovaj oblik članstva uključuje životnog partnera, bližu rodbinu ili obitelj. Želite li podrobnije informacije o tome, molimo Vas pišite nam.